• Adatvédelem

 • A StartTrans tevékenységének elengedhetetlen része az Ön személyes adatainak kezelése, amely kizárólag kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából történik. Ezen adatok megadása részünkre az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

  A foglaláshoz szükséges űrlap kitöltése során Ön a következő személyes adatokkal fogja azonosítani magát: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

  A Starttrans az Ön adatait törli a hozzájárulás visszavonása után 24 órán belül, vagy a foglalásban megrendelt utazás teljesítési időpontját követő 30 napon belül.

  Felhívjuk azon Tisztelt megrendelőnk figyelmét, aki a StartTrans részére nem csak saját személyes adatait adja meg, hanem a vele együtt utazó személyek adatait is, akkor ilyen esetben a megrendelő kötelessége az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

  Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, a StartTrans feltüntetett elérhetőségein. A személyes adatainak kezelésének megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Honlap: http://www.naih.hu